Kakkoii fure-zu boshu-chu-

Koko ni nanika kakkoii koto kakitai.